Стълбите в Ахтопол към стария град

Крепостта в Ахтопол по-достъпна за туристи

Даден бе старт на строителните дейности по проект Подобряване на достъпа до късноантична и средновековна крепост в Ахтопол - Достъпно наследство - Устойчив туризъм, основан на културни активи (CAST)“. По Програма за трансгранично сътрудничество Interreg - IPA CBC България-Турция 2014-2020.

Началото бе поставено на официална церемония на 22 октомври.

Символичната първа копка в Ахтопол
Символичната първа копка в Ахтопол

Символичната първа копка

бе направена от кмета на Община Царево инж. Георги Лапчев.

На събитието присъстваха още председателят на Общинския съвет Царево Таня Янчева, кметът на Ахтопол Станислав Димитров. Представители на партньора по проекта Община Кайнарджа, Р. Турция и на фирмата изпълнител. Екипите по проекта, представители на общинска администрация, общински съветници и граждани.

С предоставената на Община Царево безвъзмездна финансова помощ ще се благоустрои и подобри достъпът до откритите останки от късноантична и средновековна крепост в Ахтопол.

Реконструкция на двете стълбища в Ахтопол, водещи до крепостните стени
Реконструкция на двете стълбища в Ахтопол, водещи до крепостните стени

Строително-монтажните дейности в Ахтопол включват реконструкция на двете съществуващи стълбища, водещи до крепостните стени. Ще се извърши полагане на настилка от естествен камък. Поставянето на парапет и осветителни стълбове с фенери от ковано желязо е са в тон с вградено осветление по стъпалата. 

Детайли от запазения отбранителен зид на древния Агатопол са вдъхновили идеята за оформяне на челата на стълбите, които при изкачване ще напомнят за крепостна стена.

Нова пешеходна зона в Ахтопол
Нова пешеходна зона в Ахтопол

Граничещата с археологическия паметник улица „Митко Палаузов“ ще се превърне в пешеходна зона, като асфалтът ще бъде подменен с настилка от естествен камък. Ще се монтират парапет от ковано желязо, информационни и указателни табели, пейки и кошчета. 

Водещите до обекта улици в Ахтопол: „Черно море“, „Рибарска“, „Христо Ботев“ и „Крайморска“ също ще бъдат реновирани. Те ще се сдобият с нови тротоари и асфалтова настилка. Предвижда се да се инсталират прожектори, които ефектно да осветяват руините през нощта.

Новата църква в Ахтопол. Крепостта в Ахтопол по-достъпна за туристи
Новата църква в Ахтопол

„Подобряване на достъпа до късноантична и средновековна крепост в гр. Ахтопол“

е част от проект „Достъпно наследство - Устойчив туризъм, основан на културни активи (CAST)“ CB005.2.21.071, който Община Царево изпълнява в партньорство с Община Кайнарджа, Р. Турция.

Общата стойност на договора за двата партньора е 264 855,72 евро. 100 % безвъзмездна помощ, предоставена по Приоритетна ос 2 „Устойчив туризъм“ на Програма за трансгранично сътрудничество Interreg - IPA CBC България-Турция 2014-2020.

Подобряване на достъпа до късноантична и средновековна крепост в Ахтопол. Крепостта в Ахтопол по-достъпна за туристи
Подобряване на достъпа до късноантична и средновековна крепост в Ахтопол

Крепостта в Ахтопол по-достъпна за туристи

Срок за изпълнение – 24 месеца.

 

Етикети: Ахтопол, почивка, туризъм, Царево, България, крепост, останки, хотел, квартири, хотели, стая, апартамент, квартира, къща, Ahtopol, booking

Вашият коментар

Call Now Button