Изследователски център в Ахтопол на ПП Странджа

В Ахтопол ще има изследователски център на ПП Странджа

Изследователски център в Ахтопол започва своята дейност в Информационно-посетителския център „Приморска Странджа“ на ДПП „Странджа“ в града още тази година. 

Центърът се изгражда по европейски проект. Той ще се оформи като основа за сътрудничество между учени, изследователи, местните институции, екологични общности и експерти от четири страни. Страните които са разположени по бреговете на Черно море и ще участват са: България Румъния Армения и Грузия. Те ще разработват общи подходи, методологии и модели за отговорно използване и опазване на природните ресурси. 

Със средства по проекта Центърът ще бъде оборудван с всички необходими съвременни съоръжения, апаратура и системи за информация. Те ще дават данни за екологичното състояние на природните екосистеми в набелязаните защитени територии. Центъра ще се намира в бившата сграда на кметството на гр. Ахтопол, само на една пресечка от Вила Жани Ахтопол в посока централния плаж на Ахтопол.

Бившата сграда на кметството на гр. Ахтопол
Бившата сграда на кметството на гр. Ахтопол

Амбициозните задачи по проекта включват и разработването на методология за съвместен мониторинг на естествените местообитания и инвазивните видове в обхванатите територии. Предвижда се внедряването на онлайн система за наблюдение на околната среда. Тя, ще интегрира данните от измерванията и ще служи като платформа за разпространение на събраната информация.

Изследователски център в Ахтопол

В хода на проекта ще бъде приложена и специфична технология за наблюдение на околната среда с дронове и отдалечено измерване и мониторинг на качеството на речната вода и атмосферния въздух. Ще има и уеб базирана облачна услуга за автоматично събиране на данни и видео съдържание от безжични сензорни мрежи. Ще бъде създадена и интелигентна платформа за събиране, обработка и анализ на съвместими данни за състоянието на околната среда в набелязаните територии.

В рамките на проекта се предвижда още и провеждането на различни инициативи. Инициативите, ще са свързани с опазването на природата и възпитанието на отговорно природозащитно поведение от страна местните общности. Проектът ще надгради и съществуващия капацитет за изследване и мониторинг на местните екосистеми, като добави нови данни и информация за екологичното състояние и проблемите на околната среда, развитието и опазването на речните и морски екосистеми.

Изграждането на подобен център ще бъде от изключително значение

Изграждането на подобен център ще бъде от изключително значение за опазването на природата и устойчивото развитие на района на Черно море. Град Ахтопол, ще продължи да бъде един от най-екологично чистите райони, подходящ за спорт, туризъм и отдих. Проектът кореспондира с дългосрочната стратегия на Европейския съюз за насърчаване опазването на околната среда и биологичното разнообразие, подкрепа на устойчивото развитие и изграждането на екологосъобразната инфраструктура, чрез най-подходящата комбинация от изследователски, икономически, културни и социални мерки.

Информационни табла в гр. Ахтопол и парк Странджа
Информационни табла в гр. Ахтопол и парк Странджа

Водещи научно изследователски организации в областта на Екологията от България, Румъния, Армения и Грузия обединяват усилията си в изпълнението на одобрения за финансиране проект “BSB Eco Monitoring - Съвместен мониторинг за опазване на околната среда в страните от Черноморския басейн“.

Слабото застрояване в Ахтопол не е попречило на града да се развива като туристическа дестинация. Съчетанието между гора, море, река, девствена природа и мекият климат правят този район уникален природен феномен. Морския курорт Ахтопол е идеално място за почивка. В него ще намерите тишината и спокойствието на уютните хотели и частни квартири.

Водещият партньор по проекта е Асоциацията за култура, технологии, образование и развитие - Пловдивски университет - Странджа, АKTORPUS, основана от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

 

Етикети: Ахтопол, Странджа, Център, околната среда, туристическа, дестинация, гора, море, река, девствена природа, мекият климат, природен феномен, Морския, курорт, почивка, хотели, частни, квартири, басейн, Вила Жани Ахтопол, централния, плаж Ахтопол, европейски проект, Черно море, екосистеми, задачи, наблюдение, спорт, туризъм, отдих, култура, технологии, образование

Вашият коментар

Call Now Button